24.12.07

Ni kalkulas nur je ni / Contamos apenas connosco

Kaj la lasta flamo estingiĝis.
Ĉu ni parolas pri morto? Metafore, jes. Temas pri la lasta bato el la portugala agentejo de la Europa programo Lernado dum Vivado (Comenius). Post longan prokraston ĝi sciigis finfine ke ne havas financrimedojn por subteni nian akelprojekton. Por starigi projekton enkadre de programo Comenius bezoniĝas almenaŭ tri lernejoj de tri malsamaj landoj, kaj mankis unu... (ĝis nun estis aprobitaj nur la projektojn de Rumanio kaj Hispanio; Pollando de antaulonge jam estis for, kaj pri Ukrainio oni ne kalkulas ĉi-rilate). Do, nur pozitivan respondon el la portugala agentejo savus la situacion. Sed ĝi venis malpozitive. Kaj nun?
Kompreneble, ni iros antauen plenumante niajn projekterojn, almenaŭ tiujn, kiuj plenumeblas. Verŝajne ne eblos al ni intervizitigi niajn lernejojn, pro manko da sufiĉa mono, tamen eblos (almenaŭ al kelkaj el ni) partopreni en E-aranĝo ĉe centra eŭropa loko.
Do, ekde nun ni serĉas taŭgan E-aranĝon kaj daŭras niajn taskojn, kies ĉefe estas lerni Esperanton, kompreneble! Tamen oni aldonu taskojn rilatajn al lingvaj aferoj kaj aliajn pri korespondado, informatiko, ktp.
----------------------------------------------
Em plena época festiva tomámos consciência de que o nosso projecto Akel-1 não teria o apoio do programa Aprendizagem ao Longo da Vida (Comenius). Invocando falta de recursos financeiros, a agência portuguesa, após ter adiado longamente uma resposta definitiva, veio finalmente dar o golpe de misericódia no nosso projecto. De facto, uma vez que os projectos dos nossos parceiros espanhóis e romenos já estavam aprovados, estava a faltar a aprovação de mais um membro para que a aceitação final se desse. Na modalidade em que nos inscrevemos, são necessários, pelos menos, três parceiros de três diferentes países. Ora da Polónia de há muito que se sabia ter sido negativo o parecer da respectiva agência, e com a Ucrânia não podíamos contar uma vez que nem pôde candidatar-se. Assim, era necessário que a adiada resposta da agência portuguesa fosse positiva. Porém não o foi!
Que nos resta, agora? Claro, continuar. E procurar desde já um encontro esperantista, num local central, para que nos reunamos. Todos? Esse é o problema. É que a partir daqui temos que contar apenas com os nossos meios.
Depois, dar continuidade à nossa principal tarefa de ensinar a língua esperanto. Para além daquelas tarefas, que se prendem com as questões das línguas europeias, que temos por incumbência desenvolver nas nossas escolas, para além das tarefas de correspondência entre os nosso estudantes, bem como as que se ligam com a informática, etc.

15.12.07

Inquérito / Enketo

No primeiro inquérito aqui lançado participaram cinco pessoas. À questão de saber se a "União Europeia é viável", quatro responderam que "Sim, se tiver uma língua neutral" e uma "Não, é demasiado diversificada". Nenhum dos participantes considerou a UE uma realidade "já consolidada".
O primeiro objectivo deste e de futuros inquéritos aqui lançados é o de fazer com que os parceiros e apoiantes do projecto AKEL interajam. Por isso, vamos fazer os possíveis para que os inquéritos sejam também eles bilingues.
-----------------------------------
Kvar el la kvin partoprenantoj en ĉi unua enketo respondis ke la Eŭropa Unio nur realiĝos per komuna lingvo neŭtrala. La alia ne konsideras ĝin realigebla pro ĝia troa diverseco. Neniu asertis ke EU jam estas firma realo.
Do, jen nia unua enketo malmulte partoprenita. Kompreneble ni revenos per aliaj enketoj pro tio ke ili ebligas interagi. Tamen por faciligi tion ni devas ilin dulingvigi permesante al ĉiuj akel-partneroj kaj apogantoj partopreni.

10.12.07

Projecto Eratóstenes / Projekto Eratosteno

Nia klubo peras la projekton Eratosteno en nia lernejo.
En novembro la lerneja scienca grupo aliĝis al projekto gvidata de la franca instruisto Dominique Bertrand. En ĝi partoprenas grupoj de Finnlando, Brazilo, Israelo, Usono, Francio kaj Portugalio. Inspirite de eksperimento de Eratosteno oni mezuras sunan ombron por poste kalkuli dimension de la Tero. Pliajn informojn pri la projekto kaj la rezultatoj de la unua kuna mezurado legeblas ĉe la portalo de la projekto. La lerneja Esperanto-klubo peras la aferon, ĉar ĝi parolas Esperanton!
-------------------------------------------
O Clube de Esperanto da escola apoia a participação do Clube da Ciência no projecto Eratóstenes, que se vem a realizar, desde Novembro de 2007, em várias partes do mundo: Brasil, Estados Unidos da América, Finlândia, França, Israel e Portugal. Inspirados no experimento bimilenar de Eratóstenes , os participantes fazem medições da sombra solar em dias diversos, para obterem, comparando os resultados, leituras sobre a dimensão da Terra.
A ligação dos vários grupos com a coordenação do professor francês Dominique Bertrand é feita em língua esperanto.
Mais informações sobre este projecto podem ser colhidas no sítio do Laboratório Ciência ao Vivo, do portal da escola.

6.12.07

La 26-an de septembro ni festis la eŭropan tagon de lingvoj

La Esperanto-klubo/projekto Akel prezentis al estraro de la mezlernejo skizon pri Eŭropa Tago de Lingvoj. Oni intencis krei afiŝojn, flugfoliojn kaj cirkuleron, krom starigi prelegon. Pro tio la klubo eĉ kunsidis antaŭ la oficiala malfermo de la lernojaro, kiu okazis la 17-an de septembro.
La klubanoj facile konsentis pri la ĉefaj ideoj, tiuj kiuj devus gvidi ilian laboron, t e, la graveco de la lingvoj kiel identeco kaj kielmerkata varo; la uniĝo inter Eŭropa Unio kaj multlingvismo; la faciliga rolo de Esperanto por lernado de aliaj lingvoj; kaj la neceso de neŭtrala lingvo por antaŭeniri Eŭropan Union.
Laŭ tiuj ideoj oni kreis afiŝojn fiksitajn je la sojlo de ĉiuj pavilonoj

de la lernejo kaj disdonis flugfoliojn, ĉio ĉi antaŭ la koncerna tago. Dum la propra tago, t e, la 26-
an de septembro, cirkulis tra klasĉambroj teksto unuflanke atentigante la lernantojn pri la multlingva naturo de Eŭropa Unio kaj la nepra neceso lerni lingvojn por defendi ĝin, kaj aliaflanke elstarigante la rolon de Esperanto kiel faciliga lingvo por lerni aliajn. La centra evento tamen okazis tiam, kiam pli ol sepdeko da lernantoj partoprenis en prelego titolita “Multlingva Eŭropo”. La prelegintoj prezentis enketon de Eŭropa Konsilio pri la lingva situacio en Eŭropo kaj lanĉis la diskuton pri la lingva politiko de EU laŭ kiu ĉiu eŭropcivitano devas lerni du lingvojn krom la gepatra. Kiuj lingvoj? Ĉu eblas atingi tiun celon per iu ajn lingvo? Ĉu eblas egale respekti ĉiujn lingvojn sen uzi neŭtralan lingvon? Tiaj demandoj gvidis la prelegon.
Iuj partoprenintoj scivolemis pri Esperanto, kiel neŭtrala lingvo, aliaj vizaĝdubis. La plejmultaj silentiĝis: Eŭropo, ĉu tio gravas?

Klubo de Esperanto de la Escola Secundária Braamcamp Freire

5.12.07

Olá! Saluton!


Chamo-me Mariana e tenho dezassete anos.

Mi nomiĝas Mariana kaj mi havas 17 jarojn.

Estou no 12º ano do ensino oficial, na Escola Secundária Braamcamp Freire, na Pontinha, próximo de Lisboa.

Mi estas en la 12-a jaro de oficiala lernado en mezlernejo Braamcamp Freire en Pontinha, apud Lisbono.

Aprendo a língua esperanto desde há três anos e já visitei Estrasburgo e o castelo de Greseillon, em França, em encontros esperantistas

Mi lernas Esperanton de 3 jaroj kaj mi vizitis Strasburgon kaj kastelon Grezillon en Francio por esperantajn renkontiĝojn.

Gosto muito de ler, ouvir música e escrever

Mi tre ŝatas legi, aŭdi musikon kaj skribi.


Olá!Saluton!


Eu chamo-me Inês e tenho dezassete anos

Mi nomiĝas Inês kaj mi havas deksep jarojn.

Aprendo a língua esperanto desde há três anos com o professor L L

Mi lernas Esperanton de tri jaroj kun la instruisto Luís Ladeira.

Agrada-me ouvir música e conviver com os meus amigos

Al mi tre plaĉas aŭdi musikon kaj kunvivi kun miaj amikoj.

Já viajei duas vezes a França (Greseillon e Estrasburgo) com o meu professor e com a minha muito amiga Mariana

Mi vojaĝis dufoje al Francio (Grezijono kaj Strasburgo) kun mia instruisto kaj mia tre amikino Mariana.

Em viagem conheci muitas pessoas e gostei muito de conhecer o país

En vojaĝo mi konis multe da personoj kaj mi tre ŝatis koni la landon.


Adeus! Ĝis!
Inês

Olá! Saluton!


O meu nome é Joana Monteiro.

Mia nomo estas Joana Monteiro.


O meu nome próprio é Joana e o nome de família é Monteiro

Mia persona nomo estas Joana kaj mia familia nomo estas Monteiro.
Tenho catorze anos

Mi havas dek kvar jarojn.

Moro com a minha família em Lisboa, Portugal

Mi loĝas kun mia familio en Lisbono, Portugalio.

Estudo no liceu Braamcamp Freire / Mi studas en liceo Braamcamp Freire.

Aprendo a língua esperanto desde há um ano / Mi lernas Esperanto de antaŭ unu jaro.


Adeus! Ĝis!
Joana
Olá! Saluton!


O meu nome é Filipa Boavida

Mia nomo estas Filipa Boavida.

O meu nome próprio é Filipa.

Mia persona nomo estas Filipa.

O meu nome de família é Boavida

Mia familia nomo estas Boavida.

O meu endereço é Lisboa, Portugal

Mia adreso estas Lisbono, Portugalio.

Eu moro em Lisboa

Mi loĝas en Lisbono.

Lisboa é a capital de Portugal

Lisbono estas la ĉefurbo de Portugalio.

Tenho catorze anos

Mi estas dek kvar jaraĝa.


Adeus! Ĝis!
Filipa.

26 de Setembro Dia Europeu das Línguas

Escola Secundária Braamcamp Freire - Pontinha
Comemoração do Dia Europeu das Línguas

Actividade: 26 de Setembro – Dia Europeu das Línguas
Promotor: Clube de Esperanto
Data: Semana de 24 a 28 de Setembro, com incidência no dia 26 de Setembro de 2007
Acções: Cartazes
Comunicados:
Circular – “26 de Setembro – Dia Europeu das Línguas”
Prospecto – “ Línguas e identidade europeia”
Declaração da UEE – “Sem multilinguismo não haverá Europa”
Debate: “Europa Multilingue”
Desenvolvimento das actividades:
a) Feitura de cartazes para expor, durante a semana de 24 a 28 de Setembro, pelos pavilhões da escola.
b) Comunicados: o prospecto e a declaração deverão aparecer nas vitrinas dos pavilhões durante a semana de 24 a 28, e a circular “26 de Setembro – Dia Europeu das Línguas” deverá ser lida nas aulas durante o próprio dia da comemoração.
c) O debate “Europa Multilingue” ocorrerá no próprio Dia Europeu das Línguas, 4ª-feira, 26 de Setembro, às 11H45, no anfiteatro F1. Foram convidadas a participar as Turmas 1, 2 e 3, do 10º Ano. Os professores das disciplinas afectadas já deram o seu assentimento durante os Conselhos de Turma do dia 14/9/07.

Promotores: Clube de Esperanto, com os seguintes membros:
Filipa Boavida, 10.1
Joana Monteiro, 10.5
Inês Sequeira, 12.2
Mariana Bernardino, 12.2
Luís Ladeira, professor e coordenador do clube

Pontinha, 17 de Setembro de 2007
O Clube de Esperanto/ projecto Akel-1